VZN č. 1/2000 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia