Pozdrav starostu

Rodičovská kategória: ROOT Kategória: Nekategorizované

Starosta obce Ing. Bób János

Vážený návštevník!
Srdečne Vás vítam na našej webovej stránke, pomocou ktorej by sme chceli poskytnúť pohľad do života na dedine, na jej bohatú minulosť, súčasnosť a plány. Našou snahou je poskytnúť aktuálne informácie pre občanov, aby z prvej ruky získali vedomosti o miestnych udalostiach, o práci obecného zastupiteľstva, o vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách a o miestnych organizáciách.

 

Pre všetkých návštevníkov a všetkých tých, čo sa o našu obec zaujímajú, sa snažíme ukázať všetku krásu, ktorú naša obec pozdĺž rieky Váh ponúka. Oplatí sa zavítať do našej obce, pretože je bohatá na kultúrne a historické dedičstvo, ktoré na nás naši predkovia zanechali, čaro prírody, ktorou sme obklopení, sa dotýka všetkých našich návštevníkov. Zemné je dynamicky vyvíjajúca sa obec, priemyselná zóna ponúka investorom vhodné podmienky na podnikanie. Dúfam, že na našej webovej stránke nájdu užitočné rady aj občania obce Zemné, ako aj naši hostia.
Srdečne vítam našich návštevníkov

János Bób, starosta obce