Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2019

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Zápisnice obecného zastupiteľstva

V prílohe sa nachádza zápisnica 5. zasadnutia OcZ konaného dňa 18.06.2019