Zápisnica z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.05.2019

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Zápisnice obecného zastupiteľstva

V prílohe sa nachádza zápisnica z 4. zasadnutia OcZ konaného dňa 10.05.2019