Uznesenie z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva konané dňa 19.11.2021

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Uznesenie z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva konané dňa 19.11.2021