Uznesenia z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2019

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Uznesenia Obecného zastupiteľstva

V prílohe sa nachádzajú uznesenia z 9. zasadnutia OcZ.