Materiál na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.11.2021

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Dokumenty na pripomienkovanie

Materiál na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.11.2021

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 10 a) - Kontrola finančných operácií obce za I. polrok 2021.pdf)Bod č. 10 a) - Kontrola finančných operácií obce za I. polrok 2021.pdf[ ]172 kB16.11.2021 14:33
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 10 b) - Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Zemné.pdf)Bod č. 10 b) - Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Zemné.pdf[ ]271 kB16.11.2021 14:34
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 10 c) - Kontrola vymáhania daňových a nedaňovaných pohľadávok obcou Zemné.pdf)Bod č. 10 c) - Kontrola vymáhania daňových a nedaňovaných pohľadávok obcou Zemné.pdf[ ]300 kB16.11.2021 14:34
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 11 - Prevod nehnuteľnosti - Mikuláš Balogh.doc)Bod č. 11 - Prevod nehnuteľnosti - Mikuláš Balogh.doc[ ]101 kB17.11.2021 08:46
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 11 - Prevod nehnuteľnosti - Tomáš Hegedűš.doc)Bod č. 11 - Prevod nehnuteľnosti - Tomáš Hegedűš.doc[ ]77 kB17.11.2021 08:46
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 11 - Uznesenie Kósa doplnenie.doc)Bod č. 11 - Uznesenie Kósa doplnenie.doc[ ]29 kB17.11.2021 09:01
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 12 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku.doc)Bod č. 12 - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku.doc[ ]75 kB17.11.2021 08:46
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 13 - Obecné nájomné byty.doc)Bod č. 13 - Obecné nájomné byty.doc[ ]37 kB17.11.2021 08:47
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 15 - Vysporiadanie pozemkov pod hlavným námestím a bývalou budovou COOP Jednota.doc)Bod č. 15 - Vysporiadanie pozemkov pod hlavným námestím a bývalou budovou COOP Jednota.doc[ ]32 kB17.11.2021 08:47
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 18 - Výrub stromov.doc)Bod č. 18 - Výrub stromov.doc[ ]40 kB17.11.2021 08:47
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 19 - Doplnenie do cenníka poplatkov a služieb.doc)Bod č. 19 - Doplnenie do cenníka poplatkov a služieb.doc[ ]33 kB17.11.2021 08:48
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 20 - Rôzne - Artis Jókai o.z..doc)Bod č. 20 - Rôzne - Artis Jókai o.z..doc[ ]31 kB18.11.2021 09:56
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 20 - Žiadosť DHZ.doc)Bod č. 20 - Žiadosť DHZ.doc[ ]930 kB17.11.2021 08:48
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 20 - Žiadosť Patrik Bihari.pdf)Bod č. 20 - Žiadosť Patrik Bihari.pdf[ ]697 kB17.11.2021 08:48
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - MŠ - sprava o vychovno vzdelavacej cinnosti skolsky rok 2020_2021.pdf)Bod č. 5 - MŠ - sprava o vychovno vzdelavacej cinnosti skolsky rok 2020_2021.pdf[ ]786 kB16.11.2021 15:32
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - MŠ s VJM - sprava 2020-2021.pdf)Bod č. 5 - MŠ s VJM - sprava 2020-2021.pdf[ ]524 kB16.11.2021 15:32
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - Návrhy správy škôl.doc)Bod č. 5 - Návrhy správy škôl.doc[ ]62 kB16.11.2021 15:32
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - ZŠ - Správa o VVČ 20-21.pdf)Bod č. 5 - ZŠ - Správa o VVČ 20-21.pdf[ ]263 kB16.11.2021 15:32
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - ZŠ ÁJ s VJM Zemné Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020-2021 végleges.pdf)Bod č. 5 - ZŠ ÁJ s VJM Zemné Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020-2021 végleges.pdf[ ]297 kB16.11.2021 15:32
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6a - (Tab. č. 1) Rozpočet príjmov a výdavkov k 30.9.2021.pdf)Bod č. 6a - (Tab. č. 1) Rozpočet príjmov a výdavkov k 30.9.2021.pdf[ ]364 kB17.11.2021 08:43
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6a - (Tab. č. 2) Programový rozpočet k 30.9.2021.pdf)Bod č. 6a - (Tab. č. 2) Programový rozpočet k 30.9.2021.pdf[ ]329 kB17.11.2021 08:43
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6a - (Tab. č. 4) Výdavky k 30.9.2021.pdf)Bod č. 6a - (Tab. č. 4) Výdavky k 30.9.2021.pdf[ ]1014 kB17.11.2021 08:43
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6a - (Tab. č. 5) Príjmy k 30.9.2021.pdf)Bod č. 6a - (Tab. č. 5) Príjmy k 30.9.2021.pdf[ ]495 kB17.11.2021 08:43
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6a - (Tab. č. 6) Miestne organizácie k 30.9.2021.pdf)Bod č. 6a - (Tab. č. 6) Miestne organizácie k 30.9.2021.pdf[ ]193 kB17.11.2021 08:44
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6a - Rozpočet - Dôvodová správa.pdf)Bod č. 6a - Rozpočet - Dôvodová správa.pdf[ ]302 kB17.11.2021 08:44
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6a_b - Rozpočet - Uznesenia a dôvodová správa.pdf)Bod č. 6a_b - Rozpočet - Uznesenia a dôvodová správa.pdf[ ]303 kB17.11.2021 08:44
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6b - (Tab. č. 3_1) Rozpočtové opatarenia za III. Q 2021 k 30.8.2021.pdf)Bod č. 6b - (Tab. č. 3_1) Rozpočtové opatarenia za III. Q 2021 k 30.8.2021.pdf[ ]448 kB17.11.2021 08:44
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6b - (Tab. č. 3_2) Rozpočtové opatrenia k 30.9.2021.pdf)Bod č. 6b - (Tab. č. 3_2) Rozpočtové opatrenia k 30.9.2021.pdf[ ]444 kB17.11.2021 08:45
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 7 - Inventarizácia 2021 - Dôvodová správa.pdf)Bod č. 7 - Inventarizácia 2021 - Dôvodová správa.pdf[ ]201 kB17.11.2021 08:45
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 7 - Inventarizácia 2021 - Príkaz starostu.pdf)Bod č. 7 - Inventarizácia 2021 - Príkaz starostu.pdf[ ]268 kB17.11.2021 08:45
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 8 - NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 12021.doc)Bod č. 8 - NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 12021.doc[ ]202 kB17.11.2021 08:58
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 9 - s návrhom FSK NÁVRH Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zemné o dani z nehnuteľností na území obce Zemné č. 42015.doc)Bod č. 9 - s návrhom FSK NÁVRH Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zemné o dani z nehnuteľností na území obce Zemné č. 42015.doc[ ]86 kB17.11.2021 08:45
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 9 - Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Dodatku č. 1 VZN o dani z nehnuteľností na území obce Zemné.pdf)Bod č. 9 - Vyjadrenie hlavného kontrolóra k Dodatku č. 1 VZN o dani z nehnuteľností na území obce Zemné.pdf[ ]171 kB17.11.2021 08:49
Stiahnuť tento súbor (Návrh uznesení - OcZ 19.11.2021.doc)Návrh uznesení - OcZ 19.11.2021.doc[ ]106 kB19.11.2021 08:04