Materiál na zasadnutie finančnej komisie konané dňa 15.11.2021

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Dokumenty na pripomienkovanie