Materiál na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2021

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Dokumenty na pripomienkovanie

V prílohe sa nachádzajú materiály na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2021, ktoré boli prerokované na pracovných komisiách  

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 10 ONB nájomná zmluva.doc)Bod č. 10 ONB nájomná zmluva.doc[ ]37 kB21.04.2021 10:11
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 11 Prenájom majetku súp.č. 521.doc)Bod č. 11 Prenájom majetku súp.č. 521.doc[ ]117 kB21.04.2021 10:11
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 12 - Zámer prevodu nenuteľnosti parc. E 1047_2 a 1047_3.doc)Bod č. 12 - Zámer prevodu nenuteľnosti parc. E 1047_2 a 1047_3.doc[ ]47 kB21.04.2021 10:12
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 13 - Zámer prenájmu majetku obce par.C 770_86.doc)Bod č. 13 - Zámer prenájmu majetku obce par.C 770_86.doc[ ]47 kB21.04.2021 10:12
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 14 - Vyjadrenie k investičnej činnosti rýchlostná cesta R7.doc)Bod č. 14 - Vyjadrenie k investičnej činnosti rýchlostná cesta R7.doc[ ]2305 kB21.04.2021 10:12
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - Návrh OVS - bytový park Gúg.pdf)Bod č. 5 - Návrh OVS - bytový park Gúg.pdf[ ]91 kB21.04.2021 21:45
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6a - Dôvodová správa - Záverečný účet obce za rok 2020.pdf)Bod č. 6a - Dôvodová správa - Záverečný účet obce za rok 2020.pdf[ ]53 kB21.04.2021 10:17
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6a - Záverečný účet obce za rok 2020.pdf)Bod č. 6a - Záverečný účet obce za rok 2020.pdf[ ]257 kB21.04.2021 10:18
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6b - Dôvodová správa - Monitorovacia správa k 31.12.2020.pdf)Bod č. 6b - Dôvodová správa - Monitorovacia správa k 31.12.2020.pdf[ ]380 kB21.04.2021 10:18
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6b - Monitorovacia správa k 31.12.2020.pdf)Bod č. 6b - Monitorovacia správa k 31.12.2020.pdf[ ]1102 kB21.04.2021 10:18
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6c - Dôvodová správa - Súhrnná správa o hospodárení za rok 2020.pdf)Bod č. 6c - Dôvodová správa - Súhrnná správa o hospodárení za rok 2020.pdf[ ]348 kB21.04.2021 10:18
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6c - Súhrnná správa o hospodárení za rok 2020.pdf)Bod č. 6c - Súhrnná správa o hospodárení za rok 2020.pdf[ ]107 kB21.04.2021 10:18
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6d - Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2020.pdf)Bod č. 6d - Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2020.pdf[ ]1051 kB21.04.2021 10:19
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 7 - Dôvodová správa - Rozpočtové opatrenie.pdf)Bod č. 7 - Dôvodová správa - Rozpočtové opatrenie.pdf[ ]41 kB21.04.2021 10:19
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 7 - Rozpočtové opatrenie Tabuľka.pdf)Bod č. 7 - Rozpočtové opatrenie Tabuľka.pdf[ ]45 kB21.04.2021 10:19
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 8 - Čerpanie rezervného fondu.pdf)Bod č. 8 - Čerpanie rezervného fondu.pdf[ ]31 kB21.04.2021 10:19
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 9 Projektová dokumentácia - Cyklochodník.doc)Bod č. 9 Projektová dokumentácia - Cyklochodník.doc[ ]2364 kB21.04.2021 10:10
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č 1 ku kúpnej zmluve JUDr Balogh a manželka.doc)Dodatok č 1 ku kúpnej zmluve JUDr Balogh a manželka.doc[ ]49 kB23.04.2021 09:32