Materiál na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2019

Rodičovská kategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Dokumenty na pripomienkovanie

V prílohe sa nachádza materiál na 9. zasadnutie OcZ konaného dňa 22.11.2019

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - sprava MŠ s VJM 2018-2019.pdf)Bod č. 5 - sprava MŠ s VJM 2018-2019.pdf[ ]113 kB18.11.2019 13:23
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - sprava MŠ Zemné o vychovno vzdelavacej cinnosti 2018_2019.pdf)Bod č. 5 - sprava MŠ Zemné o vychovno vzdelavacej cinnosti 2018_2019.pdf[ ]91 kB18.11.2019 13:23
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - Správa o  vých. vzdelávacej činnosti 2018-2019 ZŠ ÁJ pdf..pdf)Bod č. 5 - Správa o vých. vzdelávacej činnosti 2018-2019 ZŠ ÁJ pdf..pdf[ ]364 kB18.11.2019 13:23
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 5 - Správa ZŠ Zemné o VV činnosti 2018-19.pdf)Bod č. 5 - Správa ZŠ Zemné o VV činnosti 2018-19.pdf[ ]159 kB18.11.2019 13:23
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - (1) Rozpočet III.Q 2019 - Dôvodová správa.pdf)Bod č. 6 - (1) Rozpočet III.Q 2019 - Dôvodová správa.pdf[ ]507 kB18.11.2019 12:56
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - OBEC + RO.pdf)Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - OBEC + RO.pdf[ ]75 kB18.11.2019 12:56
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - OBEC.pdf)Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - OBEC.pdf[ ]74 kB18.11.2019 12:56
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - RO + RO.pdf)Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - RO + RO.pdf[ ]68 kB18.11.2019 12:57
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - ZŠ s VJM.pdf)Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - ZŠ s VJM.pdf[ ]68 kB18.11.2019 12:57
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - ZŠ s VJS.pdf)Bod č. 6 - FIN 1-12 sumárna 3.Q 2019 - ZŠ s VJS.pdf[ ]69 kB18.11.2019 12:57
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - Miestne organizácie - stav k 30.9.2019.pdf)Bod č. 6 - Miestne organizácie - stav k 30.9.2019.pdf[ ]194 kB18.11.2019 12:57
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - Príjmy III.Q 2019.pdf)Bod č. 6 - Príjmy III.Q 2019.pdf[ ]502 kB18.11.2019 12:57
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - Programové plnenie III.Q 2019.pdf)Bod č. 6 - Programové plnenie III.Q 2019.pdf[ ]247 kB18.11.2019 12:58
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - Rozpočtové opatrenia za III. Q 2019.pdf)Bod č. 6 - Rozpočtové opatrenia za III. Q 2019.pdf[ ]245 kB18.11.2019 12:58
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - Sumár príjmov a výdavkov III.Q 2019.pdf)Bod č. 6 - Sumár príjmov a výdavkov III.Q 2019.pdf[ ]304 kB18.11.2019 12:58
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 6 - Výdavky III.Q 2019.pdf)Bod č. 6 - Výdavky III.Q 2019.pdf[ ]648 kB18.11.2019 12:58
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 7 - Inventarizácia - Dôvodová správa.pdf)Bod č. 7 - Inventarizácia - Dôvodová správa.pdf[ ]201 kB18.11.2019 12:58
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 7 - Inventarizácia - Príkaz starostu.pdf)Bod č. 7 - Inventarizácia - Príkaz starostu.pdf[ ]273 kB18.11.2019 12:58
Stiahnuť tento súbor (Bod č. 8 - Dodatok č. 18 Zmluva o zriadení spoločného stav. úradu.doc)Bod č. 8 - Dodatok č. 18 Zmluva o zriadení spoločného stav. úradu.doc[ ]2411 kB18.11.2019 12:59