Európsky diplom

Rodičovská kategória: ROOT Kategória: Ocenenia obce - Falunk kitüntetései

Vo štvrtok 28. júna 2018 sa v Štrasburgu uskutočnila slávnostná ceremónia odovzdávania Európskej ceny za rok 2018, ktorú od roku 1955 každoročne udeľuje Parlamentné zhromaždenie Rady Európy mestám a obciam členských štátov Rady Európy za ich aktívny prístup k šíreniu európskych ideálov. Cena zahŕňa 4 kategórie: 1. Európska cena (získalo ju ukrajinské mesto Ivano-Frankovsk); 2. Čestné plakety (získalo sedem miest a obcí); 3. Čestné zástavy (získalo osem miest a obcí); 4. Európsky diplom (získalo šestnásť miest a obcí). Jeden Európsky diplom si odniesla aj slovenská obec Zemné, okres Nové Zámky. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy týmto ocenilo dynamický rozvoj obce, príkladné vytvorenie a udržovanie verejných priestranstiev, efektívnu spoluprácu s miestnymi organizáciami, zachovanie kultúrnych a spoločenských hodnôt i propagáciu duchovného dedičstva slávneho rodáka fyzika a vynálezcu Aniána Jedlika. V minulom roku získala obec Zemné v celoslovenskej súťaži Dedina roka 2. miesto.

Na odovzdávaní Európskeho diplomu sa osobne zúčastnil aj starosta obce János Bób. 

zdroj:https://www.mzv.sk/aktuality/rss/rss-zoznamy/-/asset_publisher/9BNBrxv9s4iR/content/europsky-diplom-parlamentneho-zhromazdenia-rady-europy-pre-obec-zemne