Schválená dotácia na kamerový systém

Rodičovská kategória: Naša obec Kategória: Úspešné projekty obce

Na základe zasadnutia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktoré sa konalo dňa 15. 06. 2015 boli uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality schválené projekty a výška poskytnutých dotácií na ich financovanie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015.

Predložený projekt týkajúci sa kamerového systému v našej obci, na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality bol schválený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 7 000 €.

 Logo MINV