Štefan Anián Jedlik

Rodičovská kategória: Naša obec Kategória: Štefan Anián Jedlik

Významný učiteľ, fyzik a kňaz benediktínskeho rádu Anián Jedlik sa narodil v Zemnom v roku 1800. Nižšie triedy absolvoval vo vtedajšom Szémő v rokoch 1808 – 1810. Tri roky gymnaziálneho štúdia absolvoval v Trnave, odtiaľ sa dostal do Bratislavy, kde vyštudoval 4. až 6. ročník gymnázia. Rodičia chceli, aby si v Trnave osvojil slovenský jazyk a v Bratislave jazyk nemecký. V roku 1831 Jedlik nastúpil na katedru fyziky na Akadémii v Bratislave. Ďalším významným pôsobiskom rodáka zo Zemného bola Uhorská kráľovská univerzita v Pešti.  Jedlik sa stal členom Maďarskej vedeckej akadémie, pričom bol zanieteným bádateľom v oblasti fyziky. Bol  predovšetkým vynikajúcim praktikom, menej sa sústreďoval na teóriu.

 

 

Eviduje sa 86 jeho objavov a vynálezov, čo svedčí o tom, že bol významným prírodovedcom. Vytváral originálne a významné diela v nejednej oblastí vedy. Jeho vedecká tvorba sa odzrkadlila aj v zahraničných časopisoch. V rokoch 1827 – 1830 zostavil elektrický motor, ktorého stojaca aj pohyblivá zložka sa prvýkrát vo svete objavila ako elektromagnetická. O tomto svojom vynáleze oficiálne prvýkrát prednášal v septembri 1856 vo Viedni na stretnutí nemeckých prírodných bádateľov a lekárov. O dyname nevyšiel ani maďarsky, ani v inom jazyku napísaný článok.

Jeho generátor na viedenskej svetovej výstave v roku 1873 získal najvyššie ocenenie. Na spomenutej svetovej prehliadke bol členom odbornej poroty aj Werner Siemens. Jedlikovi mnohokrát vyčítali, že o svojich vynálezoch veľmi málo písal do domácich a zahraničných časopisov, a tým sa jeho nápady často akoby stratili. Toto je však iba čiastočne pravdivé tvrdenie. Jedlik totiž so svojimi kolegami – vedcami prevádzkoval továreň i dielňu. Výrobou optickej mreže sa zaoberal tridsať rokov a tieto výrobky predával  v Paríži.  V rokoch 1842 až 1852 na základe vlastného výrobného postupu v Győri s bratrancom Alajosom Szabóom prevádzkoval sódovkáreň.

Štefan Anián Jedlik zomrel 13. decembra 1895 vo veku 95 rokov

V roku 1993 samospráva v Zemnom odhalila na kostolnom námestí bustu Štefana Aniána Jedlika a v roku 1995 bola na miestnej fare zriadená jeho pamätná izba. Dôstojné miesto pre pamätnú izbu Aniána Jedlika zariadili v roku 2000 v budove starej školy. Následne až po desiatich rokoch, teda v roku 2010, sa podarilo zabezpečiť ctihodné a slávnostné miesto pre pamätnú izbu v Dome Jedlika.

Medzi mnohými hodnotnými predmetmi a písomnými materiálmi sa tam nachádzajú aj tri jeho najvýznamnejšie vynálezy: elektromotor, dynamo a elektrický rušeň.

Samozrejme, v obci kladieme veľký dôraz na to, aby náš významný rodák vždy zostal v pamäti jednotlivých generácií. Tejto úlohy sa ujal predovšetkým Spolok Aniána Jedlika, ktorý bol založený v decembri 1989. Hlavným cieľom spolku je zachovať duchovné bohatstvo tohto významného vedca, rozširovať jeho dielo a tvorbu vo verejnom živote. Spolok sa stará okrem iného aj o to, aby sa Pamätná izba Aniána Jedlika neustále obohacovala o dokumenty a o vecné predmety, ktoré sú späté so životom a s tvorbou významného rodáka Zemného. Spolok rovnako podporuje aktivity vyvinuté v súvislosti s kultúrnymi a s vedeckými akciami týkajúcimi sa života a diela Aniána Jedlika.

„Každoročne sa v Dome Jedlika koná pamätná oslava Ányosa Jedlika, v rámci ktorej je každý druhý rok odovzdaná cena Jedlika významnej osobnosti maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku, ktorá vyniká v oblasti niektorej prírodnej vedy či vedy spoločenskej“.