Kamenný kríž pred kostolom

Kategória: Pamiatky

V roku 1820 ho dal postaviť Jozef Lavicska. Renovovaný bol v roku 1923. Vedľa kríža v roku 1993 bola postavená pamätná tabuľa na pamiatku hrdinov, ktorí padli v prvej a v druhej svetovej vojne a na počesť deportovaných občanov.