Strelnica

Rodičovská kategória: Nájdete v obci Kategória: Šport

 

Poľovnícka spoločnosť Zemné bola založená v roku 1950 a nepretržite funguje do dnešných dní. Hospodári na ploche 2520 hektárov poľnohospodárskej pôdy s prevahou ornej pôdy s malým zastúpením lužných lesov a vodných plôch. Predsedom spoločnosti je Július Varga a hospodárom Jozef Illés. Spoločnosť má 18 riadnych členov a 10 kandidátov na členstvo.

Sídlom spoločnosti je budova strelnice neďaleko obce Zemné, ktoré je dejiskom aj častých súťaží lokálnej úrovne v streľbe z brokových zbraní. Do jej majetku patrí aj chata pri osade Gúg. Úsilie spoločnosti je zamerané na udržiavanie a zvýšenie stavov malej pernatej a srstnatej zveri, stavy ktorej sa v posledných rokoch výrazne zredukovali. Spoločnosť žije aj aktívnym spoločenským životom, organizuje hlavne chýrne poľovnícke plesy a zábavy, návštevy poľovníckych výstav a brigády na ochranu životného prostredia.

Kontakt : Illés Jozef tel.č. 0905259961