Tenisový kurt

Rodičovská kategória: Nájdete v obci Kategória: Šport

 

Kontakt : Tibor Takács tel.č. 091555145

Poplatok za prenájom tenisových kurtov                 2,70 € / hodina   
pre deti mladšie ako 18 rokov 2,00 € / hodina   
Paušálny poplatok za užívanie tenisového kurtu - pre dospelých                             50,00 € /ročne
pre deti do 15 rokov  25,00 € /ročne
s podmienkami:permanentka nie je prenosná na druhú osobu, je platná na 2 hodiny    
je platná na 2 hodiny, denne na základe rozvrhu správcu tenisového kurtu,     
permanentku si môže zakúpiť osoba, s trvalým pobytom v obci