Dom športu

Rodičovská kategória: Nájdete v obci Kategória: Šport

 

Kontakt : Roman Szőke tel.č. 0905416863

Poplatok za prenájom domu športu                    
a) zimné obdobie ( s kúrením ) 70,00 € /podujatie    
b) letné obdobie ( bez kúrenia ) 50,00 € /podujatie