Obecný rybník Dúgoc

Rodičovská kategória: Nájdete v obci Kategória: Rekreácia

 

„Družstevný rybársky zväz Zemné" bol založený v roku 2000. Výkon rybárskeho práva sa uskutočňuje na jazere „Dúgoc", nachádzajúce sa medzi obcami Zemné a Komoča. V súčasnej dobe má zväz 103 členov. Rybník slúži na športový a rekreačný rybolov. Vedenie rybárskeho zväzu pre svojich členov každoročne organizuje jarné a jesenné preteky. Od roku 2015 vedenie rybárskeho zväzu každoročne organizuje kurz pre mladých rybárov.