Knižnica Ányosa Jedlika

Rodičovská kategória: Nájdete v obci Kategória: Kultúra

 

 

 

Vedúca miestnej knižnice Erika Nagyová srdečne čaká všetkých čitateľov každý  štvrtok od 15:00 do 18:00 hod.

Obecná knižnica sa nachádza v budove Dom Jedlika. Činnosť knižnice pozostáva zo základnej služby - výpožičiek kníh a časopisov a z kultúrno-výchovnej činnosti. Knižný fond obsahuje 9390 knižných jednotiek, každý rok sa doplňuje novinkami a vyhľadávanou literatúrou. Čitateľ má k dispozícii odbornú a krásnu literatúru v rôznych jazykoch pre deti a dospelých: spoločensko-vedná literatúra, prírodovedná literatúra, poľnohospodárska literatúra, technická literatúra, iná náučná literatúra, krásna literatúra pre dospelých, náučná literatúra pre deti do 14 rokov, krásna literatúra pre deti a mládež, hudobniny.

Poplatky za registráciu (zápisné) na 12 mesiacov:

Poplatok pre deti a študenti: 0,50€
Poplatok pre dospelých: 1€
Dôchodcovia: 0,50€

Za stratu a vydanie nového čitateľského preukazu:
pre deti a študenti: 0,50€
pre dospelých: 1€
dôchodcovia: 0,50€