Pamätná izba Ányosa Jedlika

Rodičovská kategória: Nájdete v obci Kategória: Kultúra

 

 

V roku 1995 sa na miestnej fare zriadila pamätná izba Aniána Jedlika, ktorá bola v roku 2000 presťahovaná do budovy starej školy. Až po 10 rokoch sa podarilo zabezpečiť dôstojné a slávnostné miesto pre pamätnú izbu v Dome Jedlika. Medzi mnohými zaujímavými predmetmi a písomnými materiálmi tu nájdeme aj tri jeho najvýznamnejšie vynálezy: dynamo, elektromotor a elektrický rušeň.

Otvorená podľa potreby, bližšie informácie Vám poskytne pracovníčka obecného úradu Beatrica Dömeová na tel. čísle 0907 49 83 24

vstupné do pamätnej izby Á.Jedlika                                                                   1 €/osoba (+brožúra)
vstupné do pamätnej izby Á.Jedlika nad 20 osôb - zľava 20%                          0,80 €/osoba(+brožúra)