Priemyselný park

Rodičovská kategória: Nájdete v obci Kategória: Firmy a priemyselný park

OBEC ZEMNÉ srdečne očakáva každého záujemcu a ponúka na predaj pozemky/budovy v areáli Priemyselného parku v Zemnom.

Sme otvorený spolupracovať s Vami a splniť požiadavky našich investorov.

 

Zámerom obce Zemné je postupné vybudovanie kvalitného podnikateľského centra so zameraním – doplnenie už jestvujúcich objektov výroby Tectum Novum, a.s., objektov poľnohospodárskeho družstva a objektov Eko dvoru s disponibilnou plochou cca 12 ha. Priemyselný park je situovaný na pozemku , ktorá je vo vlastníctve Obce Zemné s vybudovanou infraštruktúrou – vodovod PVC DN 100, STL plynovod D90, VN vedenie 22 kV, obslužná komunikácia. Lokalita sa nachádza pri regionálnej ceste III/5631, ktorá prepája obec Zemné s obcou Andovce a následne s mestom Nové Zámky. V priestore sa nachádzajú voľné plochy cca 6 ha a nevyužívané poľnohospodárske budovy, ako vhodné priestory pre umiestnenie nových priemyselných aktivít.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Knizka FINAL PP Zemne.pdf)Knizka FINAL PP Zemne.pdf[ ]3742 kB03.03.2015 14:20