Rímskokatolícka cirkev

Rodičovská kategória: Nájdete v obci Kategória: Cirkev

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zemné
Zemné 9
94122 Zemné

Farár : Nagy Gabriel Emmanuel

tel.č.:035/6476 011

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

História rímskokatolíckeho kostola sv. Martina v Zemnom
(na základe knihy Magdalény Priskinovej: Jedlik Ányos szülőfaluja - Rodisko Anyósa Jedlika)

Prvá písomná zmienka o obci známej ako Semey je z roku 1214, keď na Hornom Gúgu bol zriadený prvý farský úrad.

Ak sledujeme históriu obce, zistíme, že obyvateľstvo sa vždy hlásilo ku katolíckemu vierovyznaniu.
Katolícky kostol bol v obci postavený v roku 1397. Počas povstania Františka II. Rákóciho bolo Nové Zámky centrom Kurucov, takže sa okolie mesta stalo bojoviskom a okolité obce generál Heister vyplienil a spálil a v tom čase prvý kostol v dedine vyhorel. Katolícky farský kostol bol prestavaný v roku 1728 na pozemku grófa Imricha Esterháziho ostrihomského arcibiskupa a uhorského prímasa, ktorý bol veľkým pomocníkom pri stavbe kostola a rovnako aj pri budovaní oltára. Svedčí o tom aj drevená tabuľa pripevnená na stenu kostola a výpis z knihy, v ktorej kostol venuje Panne Márie a sv. Anne. Výstavbu kostola viedol farár Martin Hajdinovics. K farskému úradu v tomto období patrili ešte dve fary, Kamočský evanjelický kostol a kaplnka sv. Vendelína  na Hornom Gúgu. V roku 1693 podľa darovacej listiny arcibiskupa Széchenyiho Horný Gúg už patril k obci Szemő.

Kostol postavený v neskorom barokovom štýle v roku 1797 takmer úplne vyhorel a vo veľkom požiari sa roztavil aj zvon. Počas rekonštrukcie v roku 1878 boli pristavané k hlavnej lodi kostola dva postranné lode a tak získal dnešný vzhľad. Rekonštrukciu a rozšírenie podporoval ostrihomský arcibiskup Ján Šimor,  avšak oltár vybudovali rodiny Jedlik a Sauer.

Požiare v rokoch 1882 a 1887 tiež značne poškodili kostol a tak v roku 1898 zásluhou ostrihomského arcibiskupa Klaudiusa Vasaryho sa kostol opäť zrekonštruoval. V roku 1927 bol postavený oltár lemovaný so sviečkami, v strede s obrázkom Sv. Martina – patrónom obce. Na pravej strane oltára bola socha Panny Márie a na ľavej strane socha svätého Jozefa.

1933 bola rekonštrukcia veže kostola a neskôr v štyridsiatych rokoch umiestnili na vežu hodiny.
Počas druhej svetovej vojny sa kostolné zvony odstránili a roztavil sa na vojenské účely, a iba v roku 1950 dostal kostol nové zvony.

V roku 1953 na počesť Panny Lourdes, z iniciatívy farára Pavla Czuczora vyrobil Herman Nagy kamennú jaskyňu, ktorá dodnes zdobí prednú časť kostola.

V roku 1970 postavili nový oltár, podobný ako bol prvý, v strede s maľovaným obrazom svätého Martina. V tomto roku sa uskutočnila aj maľba celého kostola. Strop a steny zdobia maľby Juraja Pšenčíka zo Žiliny. Nad oltárom sa nachádzajú maľby- jednorodeného Syna Božieho Ježiša, anjela Gabriela s Máriou, narodenie Ježiša a Nanebovstúpenie Pána.

Na stenách bočných lodí je zobrazené utrpenie Ježiša na Kalvárii. V kostole sa nachádzajú aj sochy z ktorých by sa dali vyzdvihnúť - socha Panny Márie s Ježiškom, svätého Jozefa, Panny Márie v náručí s mŕtvym Ježišom, Svätej Terézie z Avily, sv. Antonína Paduánskeho, biskupa sv. Martina ako žobrákovi ponúka polovicu svojho plášťa, socha sv. Floriána.

V roku 1971 kostol dostal nový zvon, ktorý už vtedy vysvätili. Posledná rekonštrukcia a opravy boli vykonané v rokoch 1990-1993, keď zrekonštruovali kostolnú vežu a na oboch stranách lode opravili strechu.
V roku 2000 sa začala výstavba nového oltára, ktorý bol dokončený v roku 2006. Tvorcom bol Ľudovít Chmelár pochádzajúci z Piešťan. Oltár dňa 03.12.2006 vysvätil Mons.Ján Orosch trnavský pomocný biskup .

V roku 2010 vedľa  kostola bola postavená nová fara za efektívnej finančnej podpory obce Zemné. Stavebné práce sa vykonávali z veľkej časti brigádami pod vedením  miestneho farára Attilu Saraiho Štefana Morvayho.