Zásady hospodárenia s majetkom Obce Zemné, účinné od 1.1.2020

Szülőkategória: Samospráva Kategória: Község szabályzatai

V prílohe sa nachádzajú Zásady hospodárenia s majetkom Obce Zemné