Vnútorná smernica o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Zemné

Szülőkategória: Samospráva Kategória: Község szabályzatai