Zápisnica z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.05.2019

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Jegyzőkönyvek

V prílohe sa nachádza zápisnica z 4. zasadnutia OcZ konaného dňa 10.05.2019