Uznesenia z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2019

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Határozatok

V prílohe sa nachádzajú uznesenia z 10. zasadnutia OcZ.