Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 08.12.2018

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Határozatok

V prílohe sa nachádzajú uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 08.12.2018