Plnenie rozpočtu za III.Q/2016

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Költségvetés

V prílohe sa nachádzajú tabuľky : plnenie rozpočtu za III.Q/2016