Úseky Rýchlostnej cesty R7 Dolný Bar – Zemné a Rýchlostnej cesty R7 Zemné –Nové Zámky

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmne navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia :

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/useky-rychlostnej-cesty-r7-dolny-bar-zemne-rychlostnej-cesty-r7-zemne-

Bližšie informácie dostanete na Obecnom úrade v Zemnom.