Návrh - Dodatok č.1 k v VZN č. 3/2016

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádza návrh - Dodatok č.1 k v VZN č. 3/2016