Materiál na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.08.2020 - aktualizácia

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú materiály na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.08.2020

Attachments:
Download this file (Bod č. 10 - Požiarny poriadok obce Zemné.doc)Bod č. 10 - Požiarny poriadok obce Zemné.doc[ ]181 kB06.08.2020 13:01
Download this file (Bod č. 11 - ONB 865 - Takácsová Jolana.doc)Bod č. 11 - ONB 865 - Takácsová Jolana.doc[ ]32 kB06.08.2020 13:02
Download this file (Bod č. 15 - Smernica_o_vedeni_Obecnej_kroniky_Zemné_Návrh.doc)Bod č. 15 - Smernica_o_vedeni_Obecnej_kroniky_Zemné_Návrh.doc[ ]58 kB06.08.2020 13:02
Download this file (Bod č. 16 - Obecná polícia – výberové konanie.doc)Bod č. 16 - Obecná polícia – výberové konanie.doc[ ]28 kB06.08.2020 14:28
Download this file (Bod č. 17 - PaedDr. Henrieta Borková.pdf)Bod č. 17 - PaedDr. Henrieta Borková.pdf[ ]67 kB06.08.2020 13:03
Download this file (Bod č. 17 - Pavol Hovorka.pdf)Bod č. 17 - Pavol Hovorka.pdf[ ]373 kB06.08.2020 13:03
Download this file (Bod č. 17 - Žiadosť - J4K .pdf)Bod č. 17 - Žiadosť - J4K .pdf[ ]805 kB06.08.2020 13:07
Download this file (Bod č. 17 - Žiadosť - Roma Spirit.pdf)Bod č. 17 - Žiadosť - Roma Spirit.pdf[ ]368 kB06.08.2020 13:08
Download this file (Bod č. 5 - Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2019.pdf)Bod č. 5 - Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2019.pdf[ ]118 kB06.08.2020 14:57
Download this file (Bod č. 5 - Konsolidovaná výročná správa obce Zemné za rok 2019 po rokovaní FSK.pdf)Bod č. 5 - Konsolidovaná výročná správa obce Zemné za rok 2019 po rokovaní FSK.pdf[ ]2298 kB06.08.2020 14:57
Download this file (Bod č. 6 - (1.) Rozpočet príjmov a výdavkov II.Q 2020.pdf)Bod č. 6 - (1.) Rozpočet príjmov a výdavkov II.Q 2020.pdf[ ]379 kB06.08.2020 14:57
Download this file (Bod č. 6 - (2.) Plnenie rozpočtového programu II.Q 2020.pdf)Bod č. 6 - (2.) Plnenie rozpočtového programu II.Q 2020.pdf[ ]320 kB06.08.2020 14:57
Download this file (Bod č. 6 - (3.) Rozpočtové opatrenia II.Q 2020.pdf)Bod č. 6 - (3.) Rozpočtové opatrenia II.Q 2020.pdf[ ]377 kB06.08.2020 14:57
Download this file (Bod č. 6 - (4.) Výdavky II.Q 2020.pdf)Bod č. 6 - (4.) Výdavky II.Q 2020.pdf[ ]1034 kB06.08.2020 14:58
Download this file (Bod č. 6 - (5.) Príjmy II.Q 2020.pdf)Bod č. 6 - (5.) Príjmy II.Q 2020.pdf[ ]493 kB06.08.2020 14:58
Download this file (Bod č. 6 - (6.) Miestne organizácie II.Q 2020.pdf)Bod č. 6 - (6.) Miestne organizácie II.Q 2020.pdf[ ]281 kB06.08.2020 14:58
Download this file (Bod č. 6 - (7.a) FIN 1-12 sumárna OBEC.pdf)Bod č. 6 - (7.a) FIN 1-12 sumárna OBEC.pdf[ ]71 kB06.08.2020 14:58
Download this file (Bod č. 6 - (7.b) FIN 1-12 sumárna OBEC + RO.pdf)Bod č. 6 - (7.b) FIN 1-12 sumárna OBEC + RO.pdf[ ]71 kB06.08.2020 14:59
Download this file (Bod č. 6 - (7.c) FIN 1-12 sumárna RO + RO.pdf)Bod č. 6 - (7.c) FIN 1-12 sumárna RO + RO.pdf[ ]68 kB06.08.2020 14:59
Download this file (Bod č. 6 - (7.d) FIN 1-12 sumárna ZŠ s VJM.pdf)Bod č. 6 - (7.d) FIN 1-12 sumárna ZŠ s VJM.pdf[ ]68 kB06.08.2020 14:59
Download this file (Bod č. 6 - (7.e) FIN 1-12 sumárna ZŠ s VJS.pdf)Bod č. 6 - (7.e) FIN 1-12 sumárna ZŠ s VJS.pdf[ ]68 kB06.08.2020 14:59
Download this file (Bod č. 6 - Rozpočet II.Q 2020 - Dôvodová správa.pdf)Bod č. 6 - Rozpočet II.Q 2020 - Dôvodová správa.pdf[ ]327 kB06.08.2020 14:59
Download this file (Bod č. 7 - Monitorovacia správa polročná k 30.06. 2020 - Dôvodová správa.pdf)Bod č. 7 - Monitorovacia správa polročná k 30.06. 2020 - Dôvodová správa.pdf[ ]332 kB06.08.2020 14:59
Download this file (Bod č. 7 - Monitorovacia správa za rok 2020 k 30.06. polročná.pdf)Bod č. 7 - Monitorovacia správa za rok 2020 k 30.06. polročná.pdf[ ]129 kB06.08.2020 15:00
Download this file (Bod č. 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce Zemné na 2. polrok 2020.pdf)Bod č. 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora obce Zemné na 2. polrok 2020.pdf[ ]160 kB06.08.2020 13:01
Download this file (Bod č. 9 - Vyhlásenie podmienok OVS - bytový park Gúg.doc)Bod č. 9 - Vyhlásenie podmienok OVS - bytový park Gúg.doc[ ]96 kB06.08.2020 13:01
Download this file (Návrh uznesení.doc)Návrh uznesení.doc[ ]56 kB10.08.2020 09:23