Materiál na zasadnutie finančnej a sociálnej komisie

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú materiály na zasadnutie finančnej a sociálnej komisie.

Attachments:
Download this file ((1)Zásady 1 . Predná strana DODATKU Zásad.pdf)(1)Zásady 1 . Predná strana DODATKU Zásad.pdf[ ]17 kB28.11.2019 16:29
Download this file ((1.) 2020 2021-2022 návrh rozpočtu Obce a RO.pdf)(1.) 2020 2021-2022 návrh rozpočtu Obce a RO.pdf[ ]47 kB28.11.2019 16:06
Download this file ((2) 2020 Zásady DODATOK návrh na dodatok ZÁSADY.pdf)(2) 2020 Zásady DODATOK návrh na dodatok ZÁSADY.pdf[ ]115 kB28.11.2019 16:29
Download this file ((2.) 2020 návrh rozpočtu príjmy.pdf)(2.) 2020 návrh rozpočtu príjmy.pdf[ ]43 kB28.11.2019 16:06
Download this file ((3) na pripomienkovanie Zásady hospodárenia s majetkom.pdf)(3) na pripomienkovanie Zásady hospodárenia s majetkom.pdf[ ]73 kB28.11.2019 16:38
Download this file ((3.) 2020 návrh rozpočtu výdavky.pdf)(3.) 2020 návrh rozpočtu výdavky.pdf[ ]91 kB28.11.2019 16:06
Download this file (1. strana Návrh rozpočtu obce Zemné na roky 2020-2021 2022.pdf)1. strana Návrh rozpočtu obce Zemné na roky 2020-2021 2022.pdf[ ]12 kB28.11.2019 16:15
Download this file (2020  (2.) Rozpočtový harmonogram  2020.pdf)2020 (2.) Rozpočtový harmonogram 2020.pdf[ ]41 kB06.12.2019 22:22
Download this file (2020 návrh rozočtu - výdavky v programovom členení.pdf)2020 návrh rozočtu - výdavky v programovom členení.pdf[ ]66 kB06.12.2019 22:22
Download this file (Bod č. - Doplnenie do cenníka poplakov a služieb.doc)Bod č. - Doplnenie do cenníka poplakov a služieb.doc[ ]35 kB04.12.2019 13:34
Download this file (Bod č. - Zmluva o spolupráci a propagácii NZ TV .doc)Bod č. - Zmluva o spolupráci a propagácii NZ TV .doc[ ]38 kB04.12.2019 13:34
Download this file (Bod č. Prevodu nenuteľnosti - Balogh.doc)Bod č. Prevodu nenuteľnosti - Balogh.doc[ ]5156 kB04.12.2019 13:36
Download this file (Bod č. Zámer prenájmu majetku - Lakatos.doc)Bod č. Zámer prenájmu majetku - Lakatos.doc[ ]58 kB04.12.2019 13:40
Download this file (web (1.) návrh Rozpočtu 2020 2021 2022 dôvodová správa text.pdf)web (1.) návrh Rozpočtu 2020 2021 2022 dôvodová správa text.pdf[ ]109 kB06.12.2019 22:22
Download this file (web (Príloha č. 1) Návrh rozpočtu 2020 2021 2022 SUMÁRNA TABUĽKA ROZPOČTU.pdf)web (Príloha č. 1) Návrh rozpočtu 2020 2021 2022 SUMÁRNA TABUĽKA ROZPOČTU.pdf[ ]47 kB06.12.2019 22:23
Download this file (web (Príloha č. 2) Návrh rozpočtu 2020 2021 2022 PRÍJMY.pdf)web (Príloha č. 2) Návrh rozpočtu 2020 2021 2022 PRÍJMY.pdf[ ]60 kB06.12.2019 22:23
Download this file (web (Príloha č. 3) Návrh rozočtu 2020 2021 2022 PROGRAMOVÝ 10.pdf)web (Príloha č. 3) Návrh rozočtu 2020 2021 2022 PROGRAMOVÝ 10.pdf[ ]20 kB06.12.2019 22:23
Download this file (web (Príloha č. 4) Návrh rozpočtu 2020 2021 2022 VÝDAVKY Programový 10.pdf)web (Príloha č. 4) Návrh rozpočtu 2020 2021 2022 VÝDAVKY Programový 10.pdf[ ]62 kB06.12.2019 22:22