Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - par.č.2032/81, KN-E a 21, KN-E, intravilán mesta NZ, par.č.5051/6 KN-E, extravilán mesta NZ

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádza žiadosť

Attachments:
Download this file (scanvyrub.pdf)scanvyrub.pdf[ ]1240 kB10.07.2019 10:04