Materiál na 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.10.2018

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú materiály na 31. zasadnutie OcZ

Attachments:
Download this file (Bod č. 5 - zriadenie vecného bremena.doc)Bod č. 5 - zriadenie vecného bremena.doc[ ]960 kB09.10.2018 13:15
Download this file (Bod č. 6 - POH Zemné 2016 - 2020.doc)Bod č. 6 - POH Zemné 2016 - 2020.doc[ ]776 kB09.10.2018 13:15
Download this file (Bod č. 7 - Udelenie Ceny obce.doc)Bod č. 7 - Udelenie Ceny obce.doc[ ]2495 kB09.10.2018 13:16
Download this file (Bod č. 8 - Žiadosti.doc)Bod č. 8 - Žiadosti.doc[ ]3790 kB09.10.2018 15:55
Download this file (Návrh uznesení na 31. OcZ.doc)Návrh uznesení na 31. OcZ.doc[ ]47 kB10.10.2018 16:17