Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Nové Zámky ul. Andovská par.č. 1918/2

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádza žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na ulici Andovská