25. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 15.12.2017

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú podklady na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Attachments:
Download this file (Bod č. 10 - Sprava o činnosti 2017.doc)Bod č. 10 - Sprava o činnosti 2017.doc[ ]62 kB12.12.2017 15:02
Download this file (Bod č. 11 - Obecné nájomné byty.doc)Bod č. 11 - Obecné nájomné byty.doc[ ]34 kB12.12.2017 15:02
Download this file (Bod č. 12 - Harmonogram zasadnutí OcZ.doc)Bod č. 12 - Harmonogram zasadnutí OcZ.doc[ ]37 kB12.12.2017 15:02
Download this file (Bod č. 13 - voľba hlavného kontrolóra.doc)Bod č. 13 - voľba hlavného kontrolóra.doc[ ]50 kB14.12.2017 09:48
Download this file (Bod č. 5 - Dodatok č. 16 - Zmluva o zriadení spoločného stav. úradu.doc)Bod č. 5 - Dodatok č. 16 - Zmluva o zriadení spoločného stav. úradu.doc[ ]5504 kB12.12.2017 15:01
Download this file (Bod č. 6 Návrh na uznesenie.pdf)Bod č. 6 Návrh na uznesenie.pdf[ ]372 kB12.12.2017 19:53
Download this file (Bod č. 6a)  (2.1) Rozpočet 2018_2010 Sumárna tabuľka príjmov a výdavkov.pdf)Bod č. 6a) (2.1) Rozpočet 2018_2010 Sumárna tabuľka príjmov a výdavkov.pdf[ ]351 kB12.12.2017 19:53
Download this file (Bod č. 6a)  (2.2) Rozpočet 2018_2020 Návrh príjmov.pdf)Bod č. 6a) (2.2) Rozpočet 2018_2020 Návrh príjmov.pdf[ ]507 kB12.12.2017 19:54
Download this file (Bod č. 6a)  (2.3) Rozpočet 2018_2020 Návrh výdavkov.pdf)Bod č. 6a) (2.3) Rozpočet 2018_2020 Návrh výdavkov.pdf[ ]709 kB12.12.2017 19:54
Download this file (Bod č. 6a)  (2.4.1)  Rozpočet 2018_2020 Príjmy podľa Ekonomickej klasifikácie.pdf)Bod č. 6a) (2.4.1) Rozpočet 2018_2020 Príjmy podľa Ekonomickej klasifikácie.pdf[ ]356 kB12.12.2017 19:54
Download this file (Bod č. 6a)  (2.4.2) Rozpočet 2018_2020 Výdavky podľa Ekonomickej klasifikácie.pdf)Bod č. 6a) (2.4.2) Rozpočet 2018_2020 Výdavky podľa Ekonomickej klasifikácie.pdf[ ]35 kB12.12.2017 19:55
Download this file (Bod č. 6a)  Rozpočet 2018_2020 - HU text.pdf)Bod č. 6a) Rozpočet 2018_2020 - HU text.pdf[ ]226 kB12.12.2017 19:55
Download this file (Bod č. 6a) (3) Rozpočet 2018_2020 Dotácia z rozpočtu obce na rok 2018.pdf)Bod č. 6a) (3) Rozpočet 2018_2020 Dotácia z rozpočtu obce na rok 2018.pdf[ ]518 kB12.12.2017 19:55
Download this file (Bod č. 6a) Rozpočet 2018_2020_textová.pdf)Bod č. 6a) Rozpočet 2018_2020_textová.pdf[ ]33 kB12.12.2017 19:56
Download this file (Bod č. 6b) - Stanovisko k návrhu rozpočtu.doc)Bod č. 6b) - Stanovisko k návrhu rozpočtu.doc[ ]75 kB12.12.2017 15:02
Download this file (Bod č. 6c)  Rozpočtový harmonogram  2018.pdf)Bod č. 6c) Rozpočtový harmonogram 2018.pdf[ ]35 kB12.12.2017 19:56
Download this file (Bod č. 7 HU návrh na uznesenie - Inventarizácia 2017.pdf)Bod č. 7 HU návrh na uznesenie - Inventarizácia 2017.pdf[ ]317 kB12.12.2017 16:03
Download this file (Bod č. 7 Inventarizácia 2017 - Návrh na uznesenie.pdf)Bod č. 7 Inventarizácia 2017 - Návrh na uznesenie.pdf[ ]349 kB12.12.2017 16:03
Download this file (Bod č. 7a) Zloženie inventarizačnej komisie - Príkaz starostu obce č. 1 2017.pdf)Bod č. 7a) Zloženie inventarizačnej komisie - Príkaz starostu obce č. 1 2017.pdf[ ]37 kB12.12.2017 16:03
Download this file (Bod č. 7b) Návrh na vyradenie ZŠ s VJS.pdf)Bod č. 7b) Návrh na vyradenie ZŠ s VJS.pdf[ ]374 kB12.12.2017 16:03
Download this file (Bod č. 8 - Návrh VZN č. 2-2017 o nakladaní s KO a DSO.doc)Bod č. 8 - Návrh VZN č. 2-2017 o nakladaní s KO a DSO.doc[ ]116 kB12.12.2017 15:02
Download this file (Bod č. 9 - Možnosť výstavby futbalovej tribúny.doc)Bod č. 9 - Možnosť výstavby futbalovej tribúny.doc[ ]375 kB13.12.2017 11:06
Download this file (návrh uznesení-25_zasadnutieOcZ-15_12_2017.doc)návrh uznesení-25_zasadnutieOcZ-15_12_2017.doc[ ]66 kB13.12.2017 11:40