23. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 22.09.2017

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú materiály na 23. zasadnutie OcZ

Attachments:
Download this file (2017  po FSK doplnenie Rozpočet 2017 2. polrok.pdf)2017 po FSK doplnenie Rozpočet 2017 2. polrok.pdf[ ]20 kB19.09.2017 10:24
Download this file (2017 web Rozpočet za 1.polrok  SUMÁR PRÍJMY VÝDAVKY.pdf)2017 web Rozpočet za 1.polrok SUMÁR PRÍJMY VÝDAVKY.pdf[ ]38 kB15.09.2017 20:24
Download this file (2017 2Q TAB VÝDAVKY Rozpočet - Výdavky II.Q 2017.pdf)2017 2Q TAB VÝDAVKY Rozpočet - Výdavky II.Q 2017.pdf[ ]774 kB15.09.2017 20:23
Download this file (2017 II.Q WEB final (2.1) PRÍJMY OcZ 22 09.2017.pdf)2017 II.Q WEB final (2.1) PRÍJMY OcZ 22 09.2017.pdf[ ]82 kB15.09.2017 20:23
Download this file (2017 Monitor k rozpočtu za 1.polrok.PDF)2017 Monitor k rozpočtu za 1.polrok.PDF[ ]640 kB16.09.2017 19:18
Download this file (2017 PRogRozp 2Q.pdf)2017 PRogRozp 2Q.pdf[ ]43 kB15.09.2017 20:24
Download this file (2017 RO WEB Strekové dni - zopznam zmlúv dotácie.pdf)2017 RO WEB Strekové dni - zopznam zmlúv dotácie.pdf[ ]34 kB14.09.2017 20:50
Download this file (2017 Rozpočet k 30 06 2017 spolu za Obec a RO(2)fin_1_12_sumarna (12).pdf)2017 Rozpočet k 30 06 2017 spolu za Obec a RO(2)fin_1_12_sumarna (12).pdf[ ]75 kB15.09.2017 20:24
Download this file (2017 Rozpočet k 30 06 2017 spolu za RO ZŠvjm ZŠvjs fin_1_12_sumarna (12).pdf)2017 Rozpočet k 30 06 2017 spolu za RO ZŠvjm ZŠvjs fin_1_12_sumarna (12).pdf[ ]69 kB15.09.2017 20:24
Download this file (2017 rozpočtové k 30 06 2017fin_1_12_sumarna.pdf)2017 rozpočtové k 30 06 2017fin_1_12_sumarna.pdf[ ]68 kB21.09.2017 13:14
Download this file (2017 web Monitor dôvodová správa .pdf)2017 web Monitor dôvodová správa .pdf[ ]33 kB20.09.2017 15:51
Download this file (2017 WEB návrh RozpOp po 2Q zmena rozpočtu k 31.08.2017.pdf)2017 WEB návrh RozpOp po 2Q zmena rozpočtu k 31.08.2017.pdf[ ]41 kB14.09.2017 20:50
Download this file (2017 web OBEC k 30.06.2017 fin_1_12_sumarna.pdf)2017 web OBEC k 30.06.2017 fin_1_12_sumarna.pdf[ ]71 kB21.09.2017 13:14
Download this file (Bod č. 10 - Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné.doc)Bod č. 10 - Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné.doc[ ]41 kB21.09.2017 10:45
Download this file (Bod č. 11 - Rekonštrukcia telocvične.doc)Bod č. 11 - Rekonštrukcia telocvične.doc[ ]38 kB19.09.2017 13:45
Download this file (Bod č. 12 - Výsledky súťaže Dedina roka.pdf)Bod č. 12 - Výsledky súťaže Dedina roka.pdf[ ]302 kB19.09.2017 13:45
Download this file (Bod č. 6 - Správa KÚZ Zemné2016-1.doc)Bod č. 6 - Správa KÚZ Zemné2016-1.doc[ ]127 kB21.09.2017 10:44
Download this file (Bod č. 6 - Správa s IÚZ Zemné2016.doc)Bod č. 6 - Správa s IÚZ Zemné2016.doc[ ]126 kB21.09.2017 10:44
Download this file (Bod.č. 8- správa hlavnej kontrolórky.doc)Bod.č. 8- správa hlavnej kontrolórky.doc[ ]46 kB19.09.2017 13:46
Download this file (HU 2017 Rozpočet 1.polrok Návrh na uznesenie - Plnenie II.Q 2017.pdf)HU 2017 Rozpočet 1.polrok Návrh na uznesenie - Plnenie II.Q 2017.pdf[ ]31 kB15.09.2017 20:25
Download this file (HU Návrh na uznesenie - KVS 2016-1.pdf)HU Návrh na uznesenie - KVS 2016-1.pdf[ ]40 kB14.09.2017 20:49
Download this file (Konsolidovaná výročná správa 2016 - Finál.pdf)Konsolidovaná výročná správa 2016 - Finál.pdf[ ]2962 kB14.09.2017 20:49
Download this file (návrh uznesení-23_zasadnutieOcZ-22_09_2017.doc)návrh uznesení-23_zasadnutieOcZ-22_09_2017.doc[ ]59 kB19.09.2017 13:45
Download this file (SK 2017 Rozpočet II.Q. - návrh na uznesenie pdf.pdf)SK 2017 Rozpočet II.Q. - návrh na uznesenie pdf.pdf[ ]47 kB15.09.2017 20:25
Download this file (SK Návrh na uznesenie - KVS 2016.pdf)SK Návrh na uznesenie - KVS 2016.pdf[ ]41 kB14.09.2017 20:49
Download this file (Spolu Obec Rozpočtové k 30.06.2017 fin_1_12_sumarna.pdf)Spolu Obec Rozpočtové k 30.06.2017 fin_1_12_sumarna.pdf[ ]75 kB21.09.2017 13:14
Download this file (Správa o činnosti OcP.pdf)Správa o činnosti OcP.pdf[ ]3833 kB14.09.2017 13:19
Download this file (web 2017 monitor k 30 06 2017.pdf)web 2017 monitor k 30 06 2017.pdf[ ]62 kB16.09.2017 19:18