21. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 11.08.2017

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú materiály na 21. zasadnutie OcZ 

Attachments:
Download this file (2017 Návrh úpravy  rozpočtu k 31.08.2017.pdf)2017 Návrh úpravy rozpočtu k 31.08.2017.pdf[ ]42 kB07.08.2017 15:06
Download this file (Bod č. 10 - Obecné nájomné byty.doc)Bod č. 10 - Obecné nájomné byty.doc[ ]42 kB07.08.2017 12:43
Download this file (Bod č. 11 - Prenájom priestranstva počas strekových dní.doc)Bod č. 11 - Prenájom priestranstva počas strekových dní.doc[ ]36 kB07.08.2017 12:43
Download this file (Bod č. 12 - Finančnná spoluúčasť v projekte ,, Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu “.doc)Bod č. 12 - Finančnná spoluúčasť v projekte ,, Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu “.doc[ ]36 kB07.08.2017 12:43
Download this file (Bod č. 13 - Možnosť rozšírenia kanalizačnej siete.doc)Bod č. 13 - Možnosť rozšírenia kanalizačnej siete.doc[ ]37 kB07.08.2017 12:43
Download this file (Bod č. 14 - Možnosť odkúpenia nehnuteľnosti par.č. 916_7.doc)Bod č. 14 - Možnosť odkúpenia nehnuteľnosti par.č. 916_7.doc[ ]39 kB07.08.2017 12:43
Download this file (Bod č. 15 - Možnosť rekonštrukcie hasičskej stanice.doc)Bod č. 15 - Možnosť rekonštrukcie hasičskej stanice.doc[ ]35 kB07.08.2017 12:43
Download this file (Bod č. 16 - Vybudovanie parkoviska v ulici Školská.doc)Bod č. 16 - Vybudovanie parkoviska v ulici Školská.doc[ ]35 kB07.08.2017 12:43
Download this file (Bod č. 17a)- Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017.doc)Bod č. 17a)- Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017.doc[ ]45 kB07.08.2017 12:43
Download this file (Bod č. 17b)- Poskytnutie dotácií 2016 I.polrok.doc)Bod č. 17b)- Poskytnutie dotácií 2016 I.polrok.doc[ ]43 kB07.08.2017 12:44
Download this file (Bod č. 17c) - Správa ubytovanie  D.K. 2017.doc)Bod č. 17c) - Správa ubytovanie D.K. 2017.doc[ ]34 kB07.08.2017 12:44
Download this file (Bod č. 6 - Návrh_Všeobecne_ záväzné_nariadenie_ č.12017_o_prevadzkovom_poriadku_pohrebiska.doc)Bod č. 6 - Návrh_Všeobecne_ záväzné_nariadenie_ č.12017_o_prevadzkovom_poriadku_pohrebiska.doc[ ]94 kB07.08.2017 12:41
Download this file (Bod č. 7 - Doplnenie - Cenník poplatkov a služieb obce Zemné.doc)Bod č. 7 - Doplnenie - Cenník poplatkov a služieb obce Zemné.doc[ ]50 kB07.08.2017 12:41
Download this file (Bod č. 8 - Možnosť nákupu služobného auta pre obecnú políciu.doc)Bod č. 8 - Možnosť nákupu služobného auta pre obecnú políciu.doc[ ]7733 kB07.08.2017 12:42
Download this file (Bod č. 9 - Návrh na zriadenie komisie pre zápis do kroniky.doc)Bod č. 9 - Návrh na zriadenie komisie pre zápis do kroniky.doc[ ]36 kB07.08.2017 12:42
Download this file (Bod.č. 18 - Návrh na menovanie nového člena komisie verejného poriadku.doc)Bod.č. 18 - Návrh na menovanie nového člena komisie verejného poriadku.doc[ ]34 kB07.08.2017 12:44
Download this file (Bod.č. 19 - Žiadosti.doc)Bod.č. 19 - Žiadosti.doc[ ]2568 kB07.08.2017 12:44
Download this file (návrh uznesení-21_zasadnutieOcZ-11_08_2017.doc)návrh uznesení-21_zasadnutieOcZ-11_08_2017.doc[ ]69 kB07.08.2017 15:07
Download this file (Návrh_Všeobecne_ záväzné_nariadenie_ č.12017_o_prevadzkovom_poriadku_pohrebiska.doc)Návrh_Všeobecne_ záväzné_nariadenie_ č.12017_o_prevadzkovom_poriadku_pohrebiska.doc[ ]94 kB27.07.2017 08:56
Download this file (Plán práce na II.polrok 2017.doc)Plán práce na II.polrok 2017.doc[ ]45 kB27.07.2017 08:57