17. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2016

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú materiály na 17.zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2016