Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby

Szülőkategória: Úradná tabuľa obce Zemné Kategória: Véleményezés

V prílohe sa nachádzajú oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Písomné stanovisko k oznámeniu je možné zaslať na adresu:

Okresný úrad Nové Z8mky

odbor starostlivosti o ŽP

Podzámksa 25

940 01 Nové Zámky