VZN č. 1/2000 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

Szülőkategória: Samospráva Kategória: Általános érvényű rendeletek