VZN č. 6/2013 o povinnosti vypracovať aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou

Szülőkategória: Samospráva Kategória: Általános érvényű rendeletek

VZN č. 6/2013 o povinnosti vypracovať aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou