Zrušenie súpisného čísla

Szülőkategória: Ako vybaviť Kategória: Építkezési engedély

Vydávanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla na budovu.

Doklady a dokumenty
• doklad o vlastníctve pozemku /list vlastníctva/ alebo doklad o inom práve k pozemku
• rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
Poplatky
• bez správnych poplatkov
Súvisiace predpisy
• Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
• Vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
• Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Attachments:
Download this file (Žiadosť_o_zrušenie_súpisného.doc)Žiadosť_o_zrušenie_súpisného.doc[ ]31 kB17.03.2015 14:31