BUBBLEU_2017 Projekt / BUBBLEU_2017 Projekt / BUBBLEU_2017 Project

Szülőkategória: Udalosti a podujatia Kategória: BUBBLEU 2017

SK: TENTO PROJEKT BOL FINANCOVANÝ S PODPOROU EURÓPSKEJ KOMISIE. TÁTO PUBLIKÁCIA (DOKUMENT) REPREZENTUJE VÝLUČNE NÁZOR AUTORA A KOMISIA NEZODPOVEDÁ ZA AKÉKOĽVEK POUŽITIE INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH V TEJTO PUBLIKÁCII (DOKUMENTE).

HU: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁST NYÚJTOTT ENNEK A PROJEKTNEK A KÖLTSÉGEIHEZ. EZ A KIADVÁNY (KÖZLEMÉNY) A SZERZŐ NÉZETEIT TÜKRÖZI, ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ AZ ABBAN FOGLALTAK BÁRMINEMŰ FELHASZNÁLÁSÉRT.

ENG: THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.